Каналопочистваща техника

С рециклиране на водата:

Отделя органичния от неорганичния отпадък и освен отработената вода може да връща обратно в канала органичния отпадък. Неорганичният отпадък се сепарира в отделен контейнер.

Машина за почистване на канали

Преимущества:

  • Намалява разходите по депониране както и тези за последващото рециклиране;
  • Възможност зa сепариране нa минералните отпадъци за по-лесно рециклиране;
  • Намаляване на разходите поради намаления обем отпадък;
  • Поради разпределянето на типове отпадъци се увеличава времето, за което машината за каналопочистване може да работи на дадено място без да е необходимо да спира работа поради запълване на контейнер;
  • Изхвърлянето на отпадъците може да бъде извършвано обратно през маркуча за засмукване директно в камион, като по този начин не е нужно машината да се премества до депо;
  • Увеличава се времето за полезна работа поради намалената нужда от депониране;
  • Ефективността на работа намалява разходите за гориво.
Translate »