Иглофилтърни инсталации Hudig

Иглофилтърните инсталации на немският производител „ Хюдиг” датират от 1960 година. Те са водещ производител в бранша, доказал своята надежност през годините.

„Фирма Дефиго” е официален представител за Българският пазар на цялата гама продуктува гама включваща освен иглофилтърни инсталации, помпи за мръсна вода, дренажни системи, генератори и поливни системи.

Иглофилтърни инсталации Hudig

При високи подпочвени води в строителните изкопи се налага водопонижаване. Най-бързият и надежден начин е чрез използване на иглофилтърни инсталации. С тяхното използване се постига трайно понижаване на почвените води.

Най-важният елемент от иглофилтърните инсталации е помпеният агрегат, който може да бъде дизелов или електрически. Към него са свързани колекторни тръби, които се монтират около или по дължина на изкопа, който искаме да водопонижим.

Иглофилтрите са елементите, които се монтират в земята и се свързват с колекторните тръби. Иглофилтрите завършват с филтри, чиято цел е да пропуснат само „чиста” вода към колекторните тръби, като задържат почвените частици извън тях.

В иглофилтъра се подава вода под налягане, която излиза през долния край на филтърното звено и размива почвата около него. Получената водоземна смес се отправя нагоре, а иглофилтъра се забива под действието на собственото си тегло.

В зависимост от почвените условия разстоянието между съседните иглофилтри се изменя от 0,75 до 2m. При едноетажни иглофилтърни инсталации дълбочината на понижаване нивото на почвените води достига до около 5 m. При необходимост от водопонижаване на по-голяма дълбочина се устройват иглофилтърни инсталации на два или три етажа.

Translate »