Крачещ багер тип паяк

Крачещ багер тип паяк е вашето предимство в труднодостъпни работни условия

Багерите тип паяк/крачещи багери предлагат много предимства спрямо конвенционалните машини в области с трудни работни условия. Стръмен, грапав или мокър терен, ограниченият достъп и тесните пространства не са проблем. Уникалната конфигурация на шасито балансира машината, като се справя с необходимостта от противотежест, като по този начин се пести много място при въртене и се намалява теглото, а се запазва мощността. Поради тази причина, багерите тип паяк имат много по-високо съотношение мощност към тегло, в сравнение с конвенционалните багери.

Багерите, тип паяк, са оборудвани с два стабилизиращи крака в предната част и два крака с колела, в задната. Тези четири компонента могат да бъдат разположени хоризонтално и вертикално, според нуждите, независимо едно от друго. Това позволява на машината да функционира като паяк, предоставяйки страхотна стабилност при всеки терен, без първо да е необходимо изграждането на равна платформа, от която да се работи.

Всички машини и техника, предоставяни от Дефиго ООД, се дават под наем.

Translate »