Минна и тунелна техника

Опции

Режещите машини Rockwheel могат да бъдат адаптирани към вашите специфични приложения, гарантирайки, че винаги получавате най-доброто представяне при рязане.

Всички машини и техника, предоставяни от Дефиго ООД, се дават под наем.

Минна и тунелна техника подходяща за различни приложения

Изберете най-ефективния инструмент на площадката: кофа, резач или чук. Ние ще ви консултираме кога и с кой инструмент рязането е най-ефективно. Има много добри причини за използването на режещ блок Rockwheel:

  • Създаването на изключително точен профил при изкопни дейности и прокопаване на тунели или при подготовка на повърхността.
  • Използване на фино натрошения изкопан материал за обратни насипи.
  • Ниското ниво на вибрации понижават умората при работа.
  • Намалява опасността от повреди по и около площадката.
  • Използвайте режещите блокове в чувствителни на шум зони, тъй като те са относително тихи при работа.

Режещият блок Rockwheel има множество положителни приложения – по-бързото и по-точно прокопаване на траншея, превръщането на блокове от железобетон в прах. Лесното създаване на контури и профили при ремонти работи – като процесът е по-тих, в сравнение с традиционните методи.

Translate »