Фугорези и трамбовки

Фугорези и трамбовки

Фугорезите, които предлагаме са предназначени за рязане на строителни и кариерни материали (бетон, стоманобетон, керамика, плочки, гранит, мрамор, варовик и др.).

Трамбовките които предлагаме отговарят на всички изисквания на европейското законодателство, надеждни са и лесни за работа.

Машините са лесни и удобни за управление и работа дори и в най-тежките условия.

Translate »