Стъклофибърна арматура

Стъклофибърна арматура и стъклофибърни анкери

Стъклофибърна арматура е продукт подходящ за агресивни среди, както и като армировка с намалено бетоново покритие за ограничаване широчината на пукнатините; многоетажни паркинги; подземни гаражи; тънки фасадни облицовки; стабилизация на речни корита; хидро инженерство; индустриални подови настилки; резервоари; пречиствателни станции; изготвяне на мостови конструкции и парапети.

Стъклофибърната арматура може да се ползва още в изграждането на тунелни шахти; анкериране със стъклофибърни анкери; лесно отстраними временни структури, които са предназначени да бъдат демонтирани.

Стъклофибърна арматура и стъклофибърни анкери са перфектни за монтаж в научноизследователски и медицински центрове, т.е. съоръжения и сгради които се влияят от смущенията на метал и чиято калибрована апаратура може да бъде повредена от евентуални смущения. Стъклофибърната арматура не влияе на борудване излъчващо силно магнитно поле, железопътни сигнали и точки както и чувствителни инструменти.

Стъкллофибърната арматура е подходяща за екологично строителство и при строителство във взривоопасни зони. При тежки конструкции и временни структури. Изключително подходяща при допълнително усилване за извънредно високо натоварени сгради и съоръжения.

Translate »