Диамантени зъби и ножове

Диамантени зъби и ножове

Предлагаме различни видове зъби/ножове за почти всички типове машини. От зъби/ножове за фрези, през зъби/ножове за минна техника до зъби/ножове за каналокопатели и зъби за сонди.

Всички зъби/ножове които предлагаме отговарят на Европейските стандарти. Зъбите/ножовете са с диамантно/карбидно покритие което гарантира издръжливост и надеждност по време на работа.

Дизайна на диамантните / карбидните зъби за фрези, зъби за минна техника, зъби за кариерна техника, зъби за каналокопатели и зъби/ножове за сонди са съобразени с работите условия, с машините които ги използват, с препоръките на клиентите и.

Благодарение на богатия ни опит можем да предложим правилните зъби/ножове за бързото и икономично изпълнение на всеки обект.

Освен диамантни/карбидни зъби за зъби за фрези, зъби за минна техника, зъби за кариерна техника, зъби за каналокопатели и зъби за сонди можем да предоставим основи за диамантни /карбиди зъби както и други консумативи свързани с тях.

Translate »