Леко укрепване на ВиК изкопи

Укрепителни системи за изкопи за директен монтаж в изкопа

 


Използването на системите за укрепване на изкопи се препоръчва когато предпоставките за това са изпълнени:

Напълно устойчиви изкопи извън обсега на сгради или други строителни съоръжения и извън обсега на пътно движение. Системите за укрепване на изкопи тип кофраж се поставят в почистен до основата си изкоп. При дълбочини на изкопите, по-големи от височината на основните платна трябва да се поставят надстройки, така че траншейното укрепване да се регулира като едно цяло. Основата и настройката се свързват с болтове. Така сглобеното траншейно укрепване се поставя в изкопа. Дължината на изкопа се ограничава до дължината на траншейното укрепване. Празното пространство между укрепващия бокс и изкопа трябва да се запълва с пръст и да се уплътнява!

Горният ръб укрепването трябва да излиза минимум 5 см над земята.

Укрепването SBH е подходящо за всеки ВиК траншеен изкоп.