Продажба и отдаване под наем на укрепителни системи за изкопи на най-добра цена. Леко укрепване – за директен монтаж в изкопа.

 


 

 

 

Използването на системите за укрепвания за изкопи се препоръчва, когато следните предпоставките за това са изпълнени:

  • Системите за укрепване на изкопи тип кофраж се поставят в почистен до основата си изкоп.
  • При дълбочини на изкопите, по-големи от височината на основните платна трябва да се поставят надстройки, така че траншейното укрепване да се регулира като едно цяло.
  • Основата и настройката се свързват с болтове.
  • Така сглобеното траншейно укрепване се поставя в изкопа.
  • Дължината на изкопа се ограничава до дължината на траншейното укрепване.
  • Празното пространство между укрепващия бокс и изкопа трябва да се запълва с пръст и да се уплътнява!
  • Горният ръб укрепването трябва да излиза минимум 5 см над земята.

Укрепване за изкопи SBH е подходящо за всеки ВиК траншеен изкоп; напълно устойчиви изкопи извън обсега на сгради или други строителни съоръжения и извън обсега на пътно движение. Укрепителните инсталации са създадени от висококачествени материали, в съответствие с европейските директиви за изготвяне на съоражения за укрепване на канализация. Фирма Дефиго предлага укрепване за изкопи на конкурентни цени. Системи за укрепване на изкопи могат да се вземат и под наем. За конкретна цена за системи за укрепвания за изкопи, моля да се свържете на посочените телефони в сайта. За всеки специфичен обект трябва да се подбере нужната система за укрепване, моля да се консултирате на посочените телефони с наш специалист. Основната информация, с която трябва да разполагате, преди да подберем точният кофраж за изкоп е следната:

  • Дълбочина на изкопите
  • Дължина на изкопа
  • Вид и големина на водеща машина

При нужда от допълнителна техническа информация или статика за кофраж за изкопи, можем да изготвим индивидуален проект по задание на клиента. Системи за укрепване за канализация са придружени от всички необходими сертификати за качество, инструкции за монтаж, демонтаж и безопасност.

 

За продажба и под наем

 

Леко укрепване на ВиК изкопи
4 (80%) 3 вота