Анкерни системи за мостови конструкции с последващо напрягане

 

Система MTAI

Е подобрена и цялостно завършена гама на моногрупни анкери.
С компактната си геометрия и понижен ъгъл на отклонение, това е най-използваната и най-добре представящата се разработка на Tensacciai за приложения на вътрешно последващо напрягане.
Система анкери MTAIНашите бъдещи разработки в сферата на анкерите в момента е насочена към този тип, с по-голям и подобрен носещ капацитет.
Той се произвежда и в пасивна версия, тип MTAIM, където достъпът за напрягане е невъзможен.
Предходните MTA и MTAM системи все още се предлагат за такива приложения, при които разположението на армировката изисква много къси дължини за правата част, т.е. фиксирането.
Отливките на Tensacciai се правят от високоякостен зърнест чугун, докато анкерните дискове се правят от кована стомана.

Система 1C15

Система анкери 1C15Акерът с моно-струна, тип 1С15 е проектиран за употреба с гресирани струни и струни с покритие в натегнати в последствие тънки бетонни плочи, както за жилищни, така и за граждански приложения.
Налични са активни, пасивни и свързващи анкери, които да се използват в различни модели на струни.
Несвързаната система с моно-струни е много популярна в САЩ, но започва да се прилага широко и в Европа и Близкия Изток.

Предимствата от използването на несвързаната система са:

  • Намаляване на дебелината на плочата
  • По-големи отстояние (с намаление на колоните)
  • Понижение на теглото на плочата
  • Силно понижение на ширините на пукнатините
  • Високо ограничение на огъване
  • Много нисък коефициент на триене
  • Много добра защита срещу корозия
  • Без необходимост от инжектиране на циментов разтвор
  • Много добра гъвкавост при дизайн и начин на употреба
  • Бързина на изпълнение.

Система MTAID

Анкерите MTAID за електрически изолирано последващо напрягане отговарят на изискването за тотална защита на въжетата за предварително напрягане от корозивни вещества. Тази защита е тотална и постоянна, тъй като въжето е покрито Система анкери MTAIDизцяло от защитен шлаух срещу външните влияния, започвайки от анкерните блокове. Защитата чрез обвиване се състои от диелектричен материал, изработен от полиетилен с висока плътност, който покрива струните и в зоната на свързване.
В приложението за последващо напрежение, анкерните дискове на струните се разделят от чугунени блокове в края, чрез пръстени, изработени от диелектричен материал, издържащ усилието на предварително напрежение, без да се деформира.
Полиетиленовите конектори, които са разположени в чугунените блокове излизат от разделящите пръстени, след което се свързват към обвивката чрез елементи, които правят системата изцяло водоустойчива.

Система анкери MTGСистема MTG

Е гамата анкери, подходяща за свързването на въжета.
Тя е напълно интегрирана със системата MTAI и позволява монтажът на въжета в различни, отделни етапи.
За свързване на кабели се предлага и предходната система CU, който се използва с моно-струнни съединители.

Система анкери MTAIEСистема MTAIE

Е еволюирала външна система за последващо напрягане на Tensacciai, подходящо проектирана за случаите, когато е нужна цялостна смяна и защита.
Системата може да се демонтира и замени чрез наличието на вътрешен стоманен конус, който разделя струните и вътрешната защитна инжекция от останалите елементи в зоната на свързване.

Система анкери PTSСистема PTS

Налично е специално плоско фиксиране за свързано с плоча последващо напрягане и те се използват широко в приложения, свързани с етажи на сгради.


 

Направи запитване

 

Анкерни системи
5 (100%) 1 вота